Verksamhetsstruktur

Lovisagruvans verksamhet är uppdelad på:

–  dels den verksamhet som finns i området vid själva Lovisagruvan i produktion i Stråssaområdet och den utveckling som sker där
dels de utvecklingsprojekt som drivs på andra orter och i tidigare stadier.

Lovisagruvan AB är den legala enheten för det förstnämnda och Lovisagruvan Utveckling AB för det andra. Lovisagruvan Utveckling ägs och finansieras till 100 % av Lovisagruvan.