Produktion & leveranser

Produktionsflöde Lovisagruvan AB 2022
Produktionen i Lovisagruvans regi startades på hösten 2004. Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 235 m under markytan.

Vid aktuell brytningstakt om ca 40 000 ton per år och med en gråbergsinblandning på 100 % (dvs. hälften ren malm hälften gråberg) beräknas den kvarvarande livslängden vara mer än 15 år.

Malmen bryts alltså med en särskild egenutvecklad metod som sänker kostnaderna markant.

Kostnaderna har även sänkts genom en nyligen införd sorteringsmetod införts och som innebär att mycket av gråberget avskiljs och inte behöver fraktas och anrikas.