Marknad & metallpriser

Marknaden
Transportkostnaderna gör att det normalt alltid är mest fördelaktigt att förädla den producerade malmen genom anrikning alldeles invid gruvan. Anrikning till metallkoncentrat rymmer emellertid stordriftsfördelar vilket gör att det kan visa sig värt att transportera malm till ett större anrikningsverk i närheten, även om transportkostnaderna blir avsevärda.

Redan 1995 provanrikades Lovisamalm i Bolidens anrikningsverk i Garpenberg, 12 mil från Lovisagruvan. Provanrikningen utföll väl och Lovisagruvans malm anrikades där i mer än 10 år. Sedan i slutet på 2016 levereras malmen via hamnen i Köping som ligger 7 mil bort till polska Boleslaws anrikningsverk i södra Polen.

Priset på malmen är direkt relaterat till världsmarknadspriset på metallerna zink och bly så som de noteras på Londons metallbörs, LME.

Prissäkringar
Lovisagruvan är kostnadsmässigt bunden för en brytning under många år framöver. Intäkterna är, genom de kraftigt varierande metallpriserna och valutakurserna, osäkra och därmed resultatet. Därför strävar Lovisagruvan efter att säkra intäkterna och helst till priser som bedöms bättre än vad som bedöms långsiktigt normalt. Hur lång period som prissäkras varierar.