Styrelse & Organisation

Lovisagruvan ABs styrelse (från vänster): Oskar Stavrén, Stefan Sädbom, Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Jan-Erik Björklund & Johan Wiklund.

Styrelse
Stefan Sädbom, Styrelseordförande
Göran Nordenhök, Styrelseledamot, vice ordförande
Ingemar Skaret, Styrelseledamot
Oskar Stavrén, Styrelseledamot
Johan Wiklund, Styrelseledamot

Organisation
Jan-Erik Björklund, VD
Konsultinsatser från bl.a. Styrelseledamöter

Gruvingenjör, Pontus Bood
Sören Ekblom (Fogde/inköpare)

John Ekblom (Försteman)
Per Norling
Andreas Eriksson
Jörgen Lindberg
Patrik Persson

Andreas Sander (Försteman)
Stefan Sander
Stefan Nordqvist
Andreas Persson

Per Eriksson (Försteman)                                                                                                                                         

Amanda Nygren

Tobias Söderström

Teresa Nielsen

 Mekaniker / kross- och sorteringsarbete
John Karlsson
Per Arne Eriksson

Johan Eriksson

Lovisagruvan Utveckling AB

Styrelse
Göran Nordenhök, Styrelseordförande
Jan-Erik Björklund, Styrelseledamot
Ingemar Skaret, Styrelseledamot
Oskar Stavrén, Styrelseledamot
Stefan Sädbom, Styrelseledamot
Johan Wiklund, Styrelseledamot

Organisation för de olika projekten
Pahtohavare i Kiruna Kommun
Projektledare Göran Nordenhök

Vindfall i Gävle Kommun
Projektledare Stefan Sädbom

Måsalycke i Tomelilla Kommun
Projektledare Stefan Sädbom

Bluelake Mineral AB
Kontaktperson Göran Nordenhök