Styrelse & Organisation

Lovisagruvan Styrelse

Lovisagruvan ABs styrelse (från vänster): Göran Nordenhök, Ingemar Skaret, Oskar Stavrén & Stefan Sädbom.

Styrelse
Stefan Sädbom, Styrelseordförande
Göran Nordenhök, Styrelseledamot
Ingemar Skaret, Styrelseledamot
Oskar Stavrén, Styrelseledamot

Organisation
Jan-Erik Björklund, VD
Konsultinsatser från bl.a. Styrelseledamöter

Produktionsorganisation
Sören Ekblom (Fogde/inköpare)

Roland Andersson (Försteman)
Per Norling
Andreas Eriksson
Magnus Karlberg
John Ekblom

Peter Johansson (Försteman)
Stefan Sander
Stefan Nordqvist
Andreas Sander
Andreas Persson

Teresa Nilsen (Försteman)
Torbjörn Persson
Per Eriksson
Albin Eriksson
Amanda Nygren

Mekaniker
Lars-Olof Eriksson
Roger Forsman

Lovisagruvan Utveckling AB

Styrelse
Göran Nordenhök, Styrelseordförande
Jan-Erik Björklund, Styrelseledamot
Ingemar Skaret, Styrelseledamot
Oskar Stavrén, Styrelseledamot
Stefan Sädbom, Styrelseledamot

Organisation för de olika projekten
Vindfall i Gävle Kommun
Projektledare Stefan Sädbom

Pahtohavare i Kiruna Kommun
Projektledare Stefan Sädbom

Måsalycke i Tomelilla Kommun
Projektledare Stefan Sädbom

Vilhelmina Mineral i Vilhelmina Kommun och Joma i Norge
Kontaktperson Göran Nordenhök