Bemanning & utrustning

Bemanningen
Antalet anställda i produktionen uppgår till ca 20. De arbetar i 3-skift på vardagar. Transporterna till kund, en del av maskinunderhållet och en del administrativa tjänster sköts av underleverantörer.

Utrustningen
Den maskinella utrustningen bestå i första hand av två borraggregat, tre lastare och tre truckar samt en kross och sorteringsanläggning.