Verksamhetsbeskrivning i närområdet

Mineraliseringen
Lovisafyndigheten hittades 1985 av ett joint venture mellan LKAB och BP-Minerals. Den var för liten för att intressera dessa stora bolag men desto mer intressant för de personer som utvecklat ett nytt koncept för brytning av smala malmer. Den tidigare VDn och styrelseledamoten John Berge var ledande i denna konceptutveckling.

Mineraliseringen har ursprungligen beräknats till ca 400 000 ton ren malm med hög halt av 22 % zink, 14 % bly och något silver. Den består av en i genomsnitt 0,8 m tjock lutande skiva som är identifierades ner till drygt 300 m under jord. Kvantiteten har vuxit dels genom att en del av mineraliseringen med mest zink nu inräknas som brytvärd ner till 400 m dels genom att en ny mineralisering identifierats alldeles söder om den ursprungliga skivan som kallas C-malmen.

Aktiefakta
Lovisagruvan AB har närmare 1 000 aktieägare.
Antalet utestående aktier är 3 416 500.
Senaste utdelningen, våren 2022, var 1 kr per aktie.
Aktien är listad hos Spotlight Stockmarket.