Organisation

POJgruva VD: Jan-Erik Björklund

Antalet anställda i produktionen har successivt ökat och uppgår nu till 18. De produktionsanställda är kompetent inom flera arbetsområden som, borrning, laddning, skrotning, lastning och jobbar i team.

personal_nov09

Personal på bilden (nedre raden från vänster): Orwar Jakobsson, Roland Andersson, John Karlsson, Andreas Eriksson, Per Eriksson, Andreas Sander, Torbjörn Persson,  Sören Ekblom, Tomas Jakobsson (övre raden från vänster): Hans Lövgren, Peter Johansson, Per Norling, Gunde Persson, Stefan Nordqvist, Björnar Jensen, Stefan Sander (saknas på bilden): Teresa Eriksson, Helena Eriksson


ledning_artikel

Styrelsen (från vänster): Stefan Sädbom, Torsten Börjemalm, Göran Nordenhök & Ingemar Skaret.

:::

Lovisagruvans organisation består av:

Styrelse:
Göran Nordenhök, ordförande (tidigare ekonomchef i Boliden)
Torsten Börjemalm (tidigare bl.a. chef i LKAB, Malmberget)
Ingemar Skaret (tidigare inom Aros, bl.a.)
Stefan Sädbom  (geolog och VD för Bergkraft i Kopparberg)

Valberedning

Göran Nordenhök, ordförande

Lars Olofsson

Morten Werner

Peter Öster

VD:
Jan-Erik Björklund

Produktion:
Sören Ekblom (gruvfogde)
Stefan Sander
Hans Lövgren
Peter Johansson (förman)
Roland Andersson (förman)
Teresa Nilsen (förman
)
Per Norling
Andreas Eriksson
Thomas Jacobsson
Stefan Nordqvist
TorbjörnPersson
Andreas Sander
John Karlsson
PerEriksson                                                                                                                                                                                                                   John Ekblom