Produktion & leveranser

Produktionen i Lovisagruvans regi startades på hösten 2004. Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 235 m under markytan.

Vid aktuell brytningstakt om ca 40 000 ton per år och med en gråbergsinblandning på 100 % (dvs. hälften ren malm hälften gråberg) beräknas den kvarvarande livslängden vara ca 15 år. Malmen bryts alltså med en särskild egenutvecklad metod som sänker kostnaderna markant.

Diagram: Produktion och Leveranser 2016-2018 (ton)