Största aktieägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Gråmunkgränd Förvaltning AB 15,41 15,41 2018-09-30
Göran Nordenhök 10,47 10,47 2018-09-30
Need Invest AB 10,28 10,28 2018-09-30
John Berge 7,29 7,29 2018-09-30
Gary Dybeck 7,23 7,23 2018-09-30
Jorun Skaret 5,85 5,85 2018-09-30
Alexander af Jochnick 5,06 5,06 2018-09-30
Carl af Ekenstam 3,04 3,04 2018-09-30
Kerstin Skarne 2,25 2,25 2018-09-30
Ingemar Skaret 2,25 2,25 2018-09-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.